Reklam
Reklam

CHP'li Beko, Karaburun Yarımadası'nda yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekti!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ülke ve dünya mirası Karaburun Yarımadası’nın giderek artan çevresel sorunlarının kaynağının balık çiftlikleri olduğunu belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle 20 soruyu kapsayan ayrıntılı bir soru önergesi verdi.

CHP'li Beko, Karaburun Yarımadası'nda yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekti!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ülke ve dünya mirası Karaburun Yarımadası’nın giderek artan çevresel sorunlarının kaynağının balık çiftlikleri olduğunu belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle 20 soruyu kapsayan ayrıntılı bir soru önergesi verdi.

CHP'li Beko, Karaburun Yarımadası'nda yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekti!
10 Ekim 2019 - 17:35

Karaburun Yarımadası’nın karasal ve denizel alanlarının doğal yapısı ve barındırdığı uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış türleri de içeren bitki ve hayvan varlığıyla çok özel ve nadir bir alan olduğunu vurgulayan CHP’li Beko, “Karaburun Yarımadası, öncelikle korunması ve yaşatılması gereken bir ülke ve dünya mirasıdır. Tarım, hayvancılık, sürdürülebilir balıkçılık ve doğa ile barışık turizm olanaklarıyla bir ekonomik değerdir. Ancak koruma ve bozulma arasındaki geçişin yaşandığı çok kritik bir noktadayız. Bozulmanın artmaması için bir an önce önlemlerin alınmasını istiyor, bunun için de her fırsatta konuyu Meclis gündemine taşıyoruz” dedi. 

AKDENİZ FOKLARI BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan 12 canlı türünden biri olan Akdeniz Foklarının kalan son üreme ve yaşam alanlarından biri olan Karaburun’da konuyla ilgili Karaburun Yerel Fok Komitesi’nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü de belirtti. Balık çiftliklerinin neden olduğu denizel alandaki ekolojik yıkımın, Akdeniz Fokları’nın yaşam alanlarını son derece sağlıksız bir ortam haline getirdiğine ve Akdeniz Fokları için yaşamsal bir tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Beko, “Ege bölgesinde kıyısal yapılaşmadan korunmuş en uzun kıyı alanlarından biri olan Karaburun Yarımadası,  kıyı oluşumlarıyla da Akdeniz Foklarına uygun üreme ve yaşam alanlarına sahiptir. Balık çiftlikleri denizde kapladıkları alanlar, kafesleri birbirine bağlayan çapalar, zincirlerle ve bağlantı halatları, neden oldukları deniz kirliliği ve kıyı/deniz alanındaki balık taşıması, yemleme, ilaçlama gibi artan insan faaliyetleri ile Akdeniz Foku’nu ve yaşam alanlarını tehdit eden ana unsurlar arasında yerini almıştır” bilgisini paylaştı. 

CHP’li Beko, önergesinde bölgede kaç adet su ürünleri yetiştiricisi olduğu, bunlardan kaçının taşındığı, yeterli deniz suyu tahlillerinin yapılıp yapılmadığını, deniz çayırlarının yaşam alanlarıyla ilgili analizlerin yapılıp yapılmadığı, Ada martısı ve diğer kuş türleriyle ilgili çalışmaları, Akdeniz Foklarıyla ilgili yapılan çalışmalar, Akdeniz Foku’nun yaşam ve üreme alanları ile ilgili “hassas alanların korunması” kapsamında ne gibi tedbirlerin alındığı gibi konularda sorularına cevap bekliyor. 

İşte o sorular;

1) Karaburun Yarımadasının denizel alanında kaç adet aktif su ürünleri yetiştiricisi (Firma İsmi, Kapasite, Yetiştirilen Ürün, Kiralama Süreleri ve Alanları/km2 ) bulunmaktadır?

2)    Karaburun Yarımadası’ndan taşınan su ürünleri yetiştiricisi var mıdır? Taşınan su ürünleri yetiştiricileri, terk edilen yerlerde hangi yıllar arasında faaliyet göstermiştir? 

3)    Gerek terk edilen, gerekse halen faaliyet gösterilen alanlarda, yasal zorunluluk olan deniz suyu tahlilleri yapılmakta mıdır? Bunların sonuçları nerede yayınlanmaktadır?

4)    Terk edilen yerlerde, deniz dibi araştırması, özellikle deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) sağlıklı olarak varlıklarını sürdürebilme durumları incelenmiş midir? 

5)    Deniz Çayırları Gerence körfezinde, konusunun uzmanı bilirkişiler tarafından izlenmiş midir?  Tetkikler yapılarak bu çok önemli denizel varlığın tahribat boyutu ortaya çıkarılmış mıdır?

6)    Gerence Körfezi’nin taşıma kapasitesi nedir? Konuyla ilgili ne zaman bilimsel bir araştırma yapılmıştır? 

7)    İlgili alanda hangi kriterlere göre yatırım izinleri verilmektedir? 

8)    Karaburun Yarımadası kıyılarında; Ada Martısı hangi Adalarda üremektedir? Diğer kuş türlerinin üreme dönemleri ve sayısal verileri nedir? 

9)    Etki analizi neye göre yapılmaktadır? 

10)    Yarımadanın denizel alanında kümülatif etki ne zaman ölçülmüştür, sonuçları nelerdir?

11)     Denizel yaşam ve çiftlik ilişkisi incelenmiş midir?

12)    Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı ile birlikte denizel alanın planlanması, mevzuata taşınması ile ilgili çalışma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır? Bu sürece Yarımadadaki ilgili birimler; Karaburun Yerel Fok Komitesi, SAD/AFAG ve Su Ürünleri Kooperatifleri dahil edilecek midir?

13)    Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı ile birlikte denizel alanda potansiyel balık yetiştiriciliği alanları (Karaburun Yarımadası’nda 4-5-6 No’lu alanlar) ile ilgili kiralamalar devam edecek midir? Bu kararla birlikte mevcut balık çiftlikleri belirli bir zaman aralığında taşınacak mıdır? 

14)    Karaburun Yarımadası’nda, uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki Akdeniz Foku (Monachus monachus) ile ilgili bir gözlem birimi var mıdır? Akdeniz Foklarının görülme sıklıkları ile ilgili sayısal veri programı oluşturulmuş mudur? 

15)    Bölgedeki Akdeniz Foklarının sayısı nedir?

16)    Karaburun Yarımadası’nda Akdeniz Foku’nun yaşam ve üreme alanları ile ilgili “hassas alanların korunması” kapsamında ne gibi tedbirler alınmıştır, alınacaktır? 

17)    Yaralı ve hasta Akdeniz Fokları’na ilk müdahale için ilgili birimlere eğitim programı uygulanmış mıdır? 

18)    Akdeniz Fokları için rehabilitasyon merkezleri oluşturulmuş mudur?

19)    Akdeniz Fokları ile ilgili çalışmalar yapan Ulusal Fok Komitesi neden etkisizleştirilmiştir? Bu komite aktif bir organizasyona girecek midir?

20) Ulusal Fok Komitelerine bağlı olarak oluşturulan Yerel Fok Komiteleri için lojistik destek sağlanacak mıdır?