Dolandırıcı sahte dedektiflere dikkat

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız son yıllarda sayıları hızla artmış olan özel dedektiflik hizmeti veren kişi ve şirketlerden hizmet satın almaktadır. 

Dolandırıcı sahte dedektiflere dikkat

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız son yıllarda sayıları hızla artmış olan özel dedektiflik hizmeti veren kişi ve şirketlerden hizmet satın almaktadır. 

Dolandırıcı sahte dedektiflere dikkat
17 Kasım 2020 - 12:11

Ancak her sektörde olduğu gibi özel dedektiflik sektöründe de sıklıkla dolandırıcılık olayları yaşanmaktadır. Bazı art niyetli kişi ve kişiler yaptırmış olduğu web sitelerinde kendilerini özel dedektif olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar. Bu sahte dedektifler özel dedektiflik mesleği ile ilgili hiçbir vasfa sahip olmadıkları gibi bu kişilerin birçoğu hiçbir mesleki eğitim almadan özel dedektiflik yapmaya çalışmaktadırlar. Çok özel sorununa çare arayan vatandaşlarımız internetten yada sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam veren sahte özel dedektiflerle irtibata geçerek özel dedektiflik hizmeti aldığını sanıyorlar. Ancak sahte özel dedektifler ödeme yaptıktan sonra yapılacak olan araştırma konusu ile ilgili kendilerine özel dedektif tarafından hiçbir bilgi verilmediğinde ve hiçbir suretle sahte özel dedektife ulaşamadıklarında dolandırıldıklarını anlıyorlar.

dedektif.jpg

Türkiye’nin ilk özel dedektifi olan Dr. Bilal Kartal ülkemizde 1995 yılının haziran ayından bu yana İzmir ilinde yaklaşık 25 yıldır özel dedektiflik hizmeti vermektedir. Özel Dedektif Dr. Bilal Kartalın İzmir Dedektiflik A.Ş unvanlı şirketinin telefonları son yıllarda çok fazla çağrı almakta olduğunu dile getiren Dr. Bilal KARTAL şirketinin telefonlarını arayan kişilerin büyük çoğunluğunu sahte özel dedektiflerin mağdur ettiği kişilerin oluşturduğunu söylüyor. 

Bu gidişata dur demek isteyen Özel Dedektif Dr. Bilal Kartal kolları sıvayarak internet ve sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam vererek ve yayın yaparak vatandaşlarımızı dolandıran sahte özel dedektiflerin mağdur ettiği vatandaşlarımız mağduriyetlerinin son bulması için İzmir Özel Dedektifler Derneğini kurmaya karar vermiştir. İzmir ili dernekler masasına 02.10.2020 tarihinde müracaat eden özel dedektif Dr. Bilal Kartal’ın İzmir Özel dedektifler derneği 4721 sayılı Türk Medeni, 5253 sayılı dernekler kanunu ve 25772 sayılı dernekler yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince kurulmasına karar verilmiştir.   

Kurulan İzmir Özel Dedektifler Derneğinin tüzüğü Ülkemizde 1995 yılından bu yana uygulanması bulunan ancak yasal bir düzenlemesi bulunmayan özel dedektiflik mesleğine ilişkin Özel dedektiflik kanununun çıkarılması için TBMM, hükümet ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak. Özel Dedektiflik mesleğinin kanunun çıkartılmasında kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak. Özel Dedektiflik mesleğini icra eden meslektaşların eğitim, sosyal ve kültürel açıdan yardımlaşmalarının sağlamak. Özel Dedektiflik hizmeti satın almak isteyen vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğramamaları için bilgilendirme ve mağdur olan vatandaşlarımıza talep etmeleri halinde hukuki destek ve yardım sağlamak. İstanbul sözleşmesinde yer alan mağdur kadın ve çocuklara talep etmeleri halinde hukuki danışmanlık ve yine talep olması halinde avukatlık hizmeti verilmesini sağlamak. Diğer özel dedektifler dernekleri ile birlikte Özel Dedektiflik mesleğinin tanıtımını ve bu mesleğin sağladığı yararları anlatmak.

dedektiff.jpg

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Kanunları doğrultusunda özel dedektiflik mesleğinin etik kurallarını belirlemek ve uluslararası meslek standartlarına uygun olarak mesleğin gelişmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, çıkartılacak olan özel dedektiflik kanunun çıkartılmasında kamu kurum ve kuruluşlarına mesleki bilgi, mesleki etik kuralların belirlenmesi ve uygulanması hususlarında yardımcı olmak. 

Resmi adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, İmzacı devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getirmektedir. Bu bağlamda derneğimiz ülkemizde aile içi şiddete maruz kalan kadınlarımıza her konuda hukuki, adli ve sosyal konularda destek olmak. Adli vakalarda avukatlık hizmetine ihtiyacı olan ancak bu ihtiyacını karşılayabilecek maddi gücü bulanmayan kadınlarımıza ve diğer aile bireylerine yardımcı olmak. 
  
Türkiye’de Sözleşme kapsamında kadın örgütlerinin büyük mücadeleleri sonucunda atılan somut adımlardan biri 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Bu bağlamda aile içi şiddete maruz kalan kadınlarımız ve aile bireylerinin her türlü hukuki haklarını kullanmalarında yardımcı olmak. 

Özel Dedektiflik, Danışmanlık, Araştırmacılık alanlarında faaliyet gösteren üyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek. Mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, çok özel sorununa çare arayan ve Özel Dedektiflik hizmeti satın almak isteyen vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğramadan her hangi bir mağduriyet yaşamadan Özel dedektiflik hizmeti almaları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek. Bu konularda dergi ve gazete basmak Televizyon ve web sitesi yayınlarıyla vatandaşların maddi ve manevi zarara uğramadan Özel Dedektiflik hizmeti satın almalarını sağlamak.                                      
                                                 
Özel Dedektiflik, Danışmanlık, Araştırmacılık alanlarında faaliyet gösteren üyelerin meslek bilincini geliştirmek için bilimsel, teknolojik, akademik ve hukuksal temelde bilinçlendirmek, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlara dernek olarak katılarak özel dedektiflerle bilgi paylaşımında bulunmak. Fuar ziyaretçilerine özel dedektif mesleğini tanıtmak özel dedektiflik mesleği ile ilgili doğru bilgileri aktarmak. 

Mesleki standartlarının belirlenmesinde; insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamak ve uygulanmasını koordine Etmek. Bu bağlamda dernek üyelerine ve Özel Dedektiflere gerek bedelsiz olarak gerekse bağış karşılığında Özel Dedektiflik mesleğini ve bu mesleğin etik kurallarının ve ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde yer alan TCK, CMK, TMK ve ilgili diğer kanunların eğitimini vermek. Özel Dedektiflik mesleği ile ilgili her türlü özel dedektiflik kursu, özel dedektiflik eğitimi ve özel dedektiflik eğitim sertifikası vermek. 

Gerektiğinde bu hususlarda devlet, özel üniversitelerde kolejlerde ve resmi ya da özel her türlü öğretim kurumunda görevli akademisyenlerden eğitim almak. Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilere misafir öğretmen ya da eğitmen sıfatı ile Özel dedektiflik mesleği hakkında eğitim vermek, bu kurumlarda paneller, söyleşiler ve eğitim etkinlikleri düzenlemek. 

Özel dedektiflik ve araştırmacılık alanında nitelikli personel yetiştirmek ve eğitimlerini sağlamak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapmak, gerektiğinde dernek olarak eğitim kursları düzenleyerek üye özel dedektiflere ve özel dedektif olmak isteyen kişilere mesleki eğitim vermek. Özel dedektiflik mesleğinin etik kurallarını ve bu meslek icra edilirken kullanılan ekip ve ekipmanları hakkında eğitim vermek. 

Derneğin amaç ve ilkeleri arasında kanunlara aykırı eylem yapan, Özel dedektiflik mesleğinin etik kurallarının dışına çıkarak insanların duygularını istismar ederek kendilerine maddi ve manevi çıkar elde eden sahte özel dedektiflik yapan kişi ve kişilere karşı her türlü hukuksal girişimi yapmak, olayın mağdurlarının yanında dernek olarak yer almak. 

Dernek üyelerinden ya da vatandaşlarımızdan talep olması halinde yaşanan dolandırıcılık olayının mağdurlarının yanında yer almak. Gerek duyulması halinde mağdurların dernek avukatlarımızın temsil etmesini sağlamak. Yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili gerektiğinde mağdurlar adına dava açmak, suç duyurusunda bulunmak ve gerek ilgili kolluk güçlerine gerekse Cumhuriyet Savcılığı Makamlarına ihbarda, şikâyette bulunmak. Açılacak olan ceza ve hukuk davalarını olayın mağdurları adına takip etmek, bu davalara taraf olmak ve bu davalara katılmak.

Özel Dedektiflik, Danışmanlık ve Araştırmacılık alanlarında yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini resmi kurum ve kuruluşlara sunmak, etkin katılımda bulunmak kurulmuş ve kurulacak olan her türlü komisyonlarda davet üzerine yer almak.

dedektif-nedir-ne-is-yapar-nasil-calisir.jpg

Özel Dedektiflik hizmeti satın almak isteyen ancak bu hizmeti satın almak için yeterli bütçeye sahip olmayan zor durumdaki vatandaşlarımıza özel dedektiflik hizmeti almalarında yardımcı olmak. Kendilerini bu konularda yol göstermek kendilerine her türlü doğru bilgiyi sunarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak şeklinde düzenlenmiştir. 

Özel dedektif Dr. Bilal Kartal İzmir Özel Dedektifler Derneğini kurmasındaki başlıca amacı öncelikle sahte özel dedektifleri mağdur ettiği vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve ülkemizde yaşayan kadınlarımızın sadakatsiz davranışları eşleri tarafından fiziki, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarında mağdur edilen vatandaşlarımıza her türlü hukuki desteği sunmak bu durumlarla karşı karşıya kalmış vatandaşlarımızın maddi durumları iyi veya yeterli olmayan vatandaşlarımıza avukat temin edilmesini sağlamak olduğunu sözlerini ekledi.

İzmir Özel Dedektifler Derneğinin başkanı sahte özel dedektifler tarafından dolandırılarak maddi ve manevi kayıpları olan vatandaşlarımız ile eşleri tarafından mağdur edilen kadınlarımızın hukuki yardıma ihtiyaç duymaları halinde 0232 228 10 11 sabit yada 0532 100 12 44 numaralı GSM hatlarını arayarak, www.izmirozeldedektiflerdernegi.com isimli web sitemizi ziyaret ederek  [email protected] isimli E-posta adresine e-mail göndererek ya da İnönü Caddesi No:201 K:1 D:3 Hatay Karabağlar İZMİR adresinde bulunan dernek merkezine müracaat ederek yardım talep edebileceklerini sözlerini ekledi.